Sağlık

Psikolog ve psikoloji nedir?

Psikoloji ya da Ruhbilimi, bireylerin zihin ve davranışlarını dizgesel olarak inceleyen bilimdir. Organizmaların hem direkt gözlenen davranışları, hem de düşünme, zihinde canlandırma, anımsama ve hayal etme benzer biçimde direkt gözlenemeyen karmaşık...

Avatar Written by ptcN
· 3 min read >

Psikoloji ya da Ruhbilimi, bireylerin zihin ve davranışlarını dizgesel olarak inceleyen bilimdir. Organizmaların hem direkt gözlenen davranışları, hem de düşünme, zihinde canlandırma, anımsama ve hayal etme benzer biçimde direkt gözlenemeyen karmaşık zihinsel süreçleri psikolojinin araştırma alanına girer

Psikolojiyi kelime manası ile ruh bilim olarak tanımlarsak psikologu da “ruhbilimci” olarak tanımlayabiliriz. Ruhbilim şu demek oluyor ki psikoloji insan ve hayvan davranışlarını inceleyen bir bilim dalıdır. Psikolog da bu bilimi meydana getiren kişiye denir.

Şu demek oluyor ki psikolog düzgüsel dışı davranışları da düzeltmeye çalışan bir ruhbilimcidir. Buradaki ruhdan kasıt insan beyin ve sinir sisteminin işleyişidir. Mistik ya da dini anlamdaki ruh kavramından farklıdır. Piskolog, mesleki bilgilerini insanların yaşamış olduğu sorunları çözmek ve psikolojiyi ilgilendiren mevzularda bilimsel araştırmalar yapmak için kullanır.

--- Advertisment ---

Psikolog ne iş yapar?

Psikologlar çalışmış oldukları alana nazaran değişik görevler alabilirler. Ağırlıklı olarak Devlet ya da Üniversite hastanelerinde psikolog polikliniğinde çalışırlar. Hastanelerdeki emek harcamalar genel olarak psikiyatri kliniğiyle birlikte yürütülür. Psikiyatri hastalarına kişilik testi, zeka testi uygulayabilir, terapi ihtiyaç duyulan hastalara bireyesel yada grup terapileri yapar.Hususi danışmanlık merkezlerinde çalışan psikologlar ise evlilik ve aile terapisi, bireysel ve grup terapileri, kişilik ve zeka testleri, çocuk değerlendirme ve gelişim testleri, işyeri danışmanlığı benzer biçimde görevleri yürütür.Gene toplumsal hizmet alanında çalışan psikologlar toplumsal desteğe gerekseme duyan aile ve çocukalar danışmanlık hizmeti verir.

Psikolog iyi mi olunur

Psikolog olmak için üniversitelerin psikoloji bömlümünden mezun olamak gerekiyor. Mezuniyetten sonrasında çalışılacak kurumlara nazaran değişmekle beraber emek verme alanı ile ilgili yüksek lisans ve çeşitli sertifika şartları aranabilmektedir. Mesela sıhhat bakanlığı Klinik psikoloji yüksek lisansı ile uzman klinik psikolog ve psikolojinin tıbbi uygulamalarında vazife alma yetkisi yada uygulama yapacağı işlemlerle ilgili eğitim almış olma şartı aramkatadır.Bu şartlar 2014 yılı itibari ile atama şartları içinde yoktur. Şuan meslek tanımları yönetmeliğinde yazmakta olup ileriki yıllarda atanan yada atanmış psikologlardan isteneceği düşünülmektedir.

--- Advertisment ---

Psikolog ve psikiyatristin farkı

İki meslek sahibi de psikoloji ilmiyle uğraşmakla beraber psikiyatrsitler ağırlıklı olarak ilaç tedavisi uygularken psikologlar daha fazlaca psikoterapi, danışmanlık ve çeşitli kontrol değerlendirmeleri yaparlar. Hastalıkların yanısıra hastalık olarak değerlendirmeyen günlük yaşam problemleri benzer biçimde dumlarda da etken olarak ruhsal danışma görevi yaparlar.

Psikologların çalmış olduğu öteki alanlar hangileridir

Güvenlik müdürlüklerinde, ceza evlerinde, belediye ya da toplumsal hizmetlere bağlı aile danışma merkezlerinde, adalet sarayı de denetimli serbestlik birimlerinde, aile ve çocuk mahkemelerinde kadrolu olarak çalışırlar,öteki mahkemelerde bilirkişilik yaparlar, okul ve dersanelerde, kreş ve anaokullarında, hususi eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, trafik psikolojisi alanında etkinlik gösteren psikoteknik değerlendirme merkezlerinde, diyaliz merkezlerinde, hususi hastane ve tıp merkezlerinde, fizik tedavi merkezlerinde, kısacası ruhsal destek ihtiyaç duyulan her alanda çalışabilmektedirler.

Psikolog tanımı için halk içinde en fazlaca kullanılan kelimeler ise şunlardırı: Psikolog hekim, psikolog doktoru, psikolog danışmanlık,psikolok, piskolog ve piskolok

Psikolog Kimdir?

Psikolog, kelime anlamı itibariyle ruh bilimci anlama gelir. Psikologlar, bir grup ya da kişinin davranışlarını ya da hareket etme biçimlerini inceler; öğrendiği informasyon ve beceriler ile sebepleri açıklayıp çözüm üretmeye çalışır. Psikologlar; cezaevi, klinik, hastane, adalet sarayı, adli tıp, okul ya da yapınak benzer biçimde değişik alanlarda çalışabilir.

Psikoloğun Vazife Tanımı Nedir?

Genel kanının aksine psikologlar yalnız danışanları dinleyen kişiler değildir. Uygulayıcı ya da araştırmacı psikologlar, değişik alanlarda ve danışanlar olmaksızın çalışabilir. Değişik alanlarda çalışmalarına karşın psikologların genel bir vazife tanımı bulunur ve şöyleki sıralanır;

 • Eğitimini ve sertifikasını almış olduğu testleri uygulamak,
 • Kontrol neticelerini uzman psikolog, psikiyatr, doktor ya da testi talep eden kurumlarla paylaşmak,
 • Görevlendirildiği alanda ruhsal destek vermek,
 • Ruhsal değerlendirmeler yapmak,
 • Niçin ve netice ilişkisi oluşturmak,
 • Dürtüleri, davranışları ve güdüleri incelemek.

Kimler Psikolog Olabilir?

Üniversitelerin Psikoloji bölümünden mezun olanlar psikolog unvanına kavuşur. Devlet kurumlarında çalışmak isteyen psikologlar, Kamu Mensubu Seçme Imtihanı’na (KPSS) girmek ve kafi puanı almak zorundadır.

Psikolojinin herhangi bir anabilim branşında yüksek lisans meydana getiren psikologlar ise uzman psikolog olmaya hak kazanır. Psikologlar uzmanlık alanlarına nazaran adalet sarayı, okul, hastane, klinik ya da ordu benzer biçimde değişik alanlarda çalışabilir.

Psikologdan Beklenen Nitelikler Nedir?

 • Yüksek gözlem kabiliyetine haiz olmak ve olayların değişik yanlarını görmek,
 • Fertleri yargılamamak ya da minik düşürmemek,
 • Bireyler ile iş ilişkisi dışına çıkmamak,
 • Devamlı kendini geliştirme ve psikoloji ile ilgili yayınları kovuşturmak,
 • Bireylerin diline uyum sağlayabilmek ve anlattıklarını anlayabilmek,
 • Yüksek konsantrasyon sahibi olmak,
 • Psikoloji haricinde felsefe, insanbilim ve sosyoloji benzer biçimde alanlara da ilgi duymak,
 • Yeni geliştirilen kontrol ve teknikleri kovuşturmak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir