Sağlık

Aile Terapisi Nedir? Aile Terapisti Kimdir?

Aile terapisi, sorunlarının üstesinden gelmesinde yardım etmek için ailenin güçlerini ve sağlamlığını arttırmayı amaçlayan, bireye ve kişinin toplumsal destek ağlarına yönelik bir terapi yaklaşımıdır. Ailenin...

Avatar Written by ptcN
· 6 min read >

Aile terapisi, sorunlarının üstesinden gelmesinde yardım etmek için ailenin güçlerini ve sağlamlığını arttırmayı amaçlayan, bireye ve kişinin toplumsal destek ağlarına yönelik bir terapi yaklaşımıdır. Ailenin işleyiş biçimini, aile üyelerinin birbirleriyle ilişkisini ve iletişimini ele alır. Bu terapi biçimi sistemik kurama dayanır, doğrusu parçaları tek başına düşünmeden aralarındaki etkileşimi ele alır ve bütünü görmeyi amaçlar. Probleminin sebebi tek tek aile bireylerine atfedilmez. Yaşanmış olan problemi başlatan nedenin sorgulanmasının bir yararı yoktur. Sebebi ne olursa olsun ortaya çıkan bir davranış, ötekinin davranışları ile sürdürülür, doğrusu karşılıklı olarak birbirini etkileme vardır. Bireysel terapide müdahale kişinin duygu ve düşüncelerine yapılırken, aile terapisinde müdahale ilişkilere yapılır. Sözkonusu promlemin oluşumunda, devam etmesinde ya da çözümünde her bir aile üyesinin görevi anlaşılmaya çalışılır. Aile sistemlerinde değişim yaparak sorunlara çözüm üretmeye çalışır.

Sıhhatli aile, yoluna çıkan her türlü soruna rağmen büyümeye ve gelişmeye devam eden ailedir. Bu aileler işlevlerini yerine getirebilen ailelerdir. Sağlıksız işlev gösteren ailelerde; rollerin birbirine karışması, ailedeki hiyerarşinin bozulması, çatışma yönetiminde yetersizlik, sorun çözme becerilerinin azlığı, iletişimde birbirine karışık mesajlar verme şeklinde özellikler görülür. Aile sisteminde bu tür problemler olduğunda bu durum kaçınılmaz olarak ruhsal sağlıkla ilgili problemleri de bununla beraber getirmektedir. Aile bireylerinden birinde ortaya çıkan emare aslen aile sistemindeki bu sorunlardan meydana gelmektedir. Ailedeki bireylerin bireyselleşme yada ilişkilerdeki içiçe geçme düzeyi, ailenin esnek ya da katı olan yapısı, aile üyelerinin rollerinin net olup olmaması şeklinde özellikler ailenin sıhhatli ya da sağlıksız işleyişini etkileyebilmektedir.

Aile terapisti ailelerin daha kafi ve tatminkar bir evlilik, aile ortamına ve toplumsal uyuma haiz olmaları amacıyla tedavi etme mevzusunda eğitim almış profesyoneldir.

--- Advertisment ---

Niçin Aile Terapisi?

Birçok çift ya da aile terapiye ulaştığında ilişkiden ya da terapiden ne beklediğini ifade etmekte güçlük çeker. Çoğu zaman terapiye başvurmalarındaki temel niçin olarak hayal kırıklıklarını tanım ederler. Beklentileri konuşulduğunda çoğunlukla ruh ikizi arayışı, koşulsuz sevgi ve destek şeklinde genel evlilik beklentilerinden bahsedilir. Görünürdeki bu beklentilerin ne kadar gerçekçi olduğu ve altta yatan temel probleminin ne olduğu terapide anlaşılmaya çalışılır. Bunun yerine daha gerçekçi hedefler koymalarına ve tarafların kendilerine düşen sorumluluğu almalarına destek olunur.

Gene bir çift için yeni dünyaya gelen bir bebek ya da daha büyük bir çocukla ebeveynlik rolüne geçmek yıpratıcı bir deneyimdir. Böylesi anne babalar terapiye geldiklerinde çaresiz şekilde, yaşamı sürdürmenin temelleri ile ilgilenirler. Çiftin ebeveynliğe geçişte hissettiği baskı ve gerilimler bir oldukça şeyi bununla beraber getirir, kendilerine ilişkin dönemin kalmaması, maddi problemler, ebeveyn olmakla ilgili kafa karışıklıkları şeklinde durumlar çiftin ilişkisinin bozulmasını besleyebilir. Çocuklarına yardım ederken anne babalar kendi derin kırılganlıkları ile yüzleşebilirler. Aile terapisi çiftlerin ebeveynliğin yaşamlarına getirmiş olduğu değişimleri kabul ederek ilişkilerinde yeni fırsatları keşfederek ebeveynlik becerilerini geliştirmelerine destek verir.

Hangi durumda başvurulur?

 • Aile ortamında yaşanmış olan huzursuzluk ve gerilimler
 • Çocuk, anne-baba ilişkisindeki problemler
 • Çocuk ya da ergende görülen uyum sorunları ve davranış değişimleri
 • Alkol- madde kullanımı
 • Depresyon
 • Boşanma yada ayrılma
 • Uyum sorunları
 • Cinsel problemler
 • Aile üyelerinden birindeki mühim bir sıhhat problemi
 • Aile içinde şiddetin varlığı

Kimi zaman çeşitli yaşam vakaları aile yaşantısını etkileyebilir; yeni bir çocuk, ekonomik krizler, bir aile üyesinin evden ayrılması şeklinde değişimlere uyum sağlamakta zorluk çeken aileler de aile ya da evlilik terapisine başvurabilirler.

--- Advertisment ---

Aile terapisinde kullanılan teknikler nedir?

Bu terapide kullanılan teknikler çeşitlilik göstermektedir. Dünyada şu ana kadar ailelerle çalışmak suretiyle bir oldukça yaklaşım geliştirilmiş olup birkaç tanesi en sık olarak kullanılmakta olup, terapistin iyi mi bir formasyonda eğitim aldığıyla yakından ilgilidir. Sadece hangi teknikler kullanılırsa kullanılsın ailelerle, çiftlerle çalışmanın temel ilkeleri her durumda aynıdır. Mühim olan teknikten öte aile ile terapist arasındaki birlikteliğin niteliğidir.

Aile terapistinin özellikleri nedir?

Mesleki yasa ve etik prensipler doğrultusunda çalışır ve güvene dayalı bir ilişki kurar. Danışanların paylaşımlarını gizli saklı meblağ, terapide taraf tutmaz, ailenin tüm bireyleriyle iyi bir ilişki kurar. Kendi sınırlarını bilir ve gerektiğinde başka uzmanlara yönlendirir. Danışanların bireysel değerlerine saygı gösterir ve bu doğrultuda çözümler üretmelerine destek verir. Toplumun her kesimindeki bireylerle çalışabilir, ırk, cinsiyet, din, ulusal kimlik ve cinsel tercihlere nazaran ayırmaz. Aile terapisti, danışanların kendi kararlarını alabilme hakkına saygı gösterir ve danışanın alacağı kararların neticelerini kavramasına destek verir.

Pakua Psikoloji ve Gelişim Akademisi bünyesindeki aile terapistleri, evlilik terapistleri İstanbul’ da üç şube ile bu mesleğin gerektirdiği sorumlulukları yerine getirmekte olup internasyonal standartlarda eğitim almışlardır.

Aile ve Çift Terapisi Nedir?

Aile ve çift terapisi; değişiklik ve gelişimi sağlamak adına, aileler ve çiftler arasındaki yakın birlikteliğin çalışmış olduğu, psikoterapinin bir dalıdır.

Bireylerin öteki insanlarla kurmuş oldukları ilişkiler, ruh sağlıkları ve duygusal doyumları açısından oldukça önemlidir. Özellikler ebeveyn, eş ve çocuklar şeklinde kişilerle kurulan yakın ilişkilerde, bu rol daha belirgin bir hal alır. Bu yakın ilişkilerden birisi olan evlilik ilişkisinde, eşler ara sıra çatışmalar, sıkıntılı ve sıkıntılı dönemler yaşayabilirler.

Aile ve çift terapisinde amaç, aile içinde ve çiftler içinde yaşanmış olan sıkıntılı ve sıkıntılı süreçlerin ele alınarak çatışmaların çözülebilmesi ve tüm aile üyelerinin sıhhatli yönde değişiminin ve gelişiminin sağlanmasıdır. Hem aile içi ilişkileri düzenlenmesi hem de öteki insanoğlu ve durumlar ile ilişkilerin düzenlenmesi hedeflenmektedir.

Devletimizde aile ve çift terapisi son yıllarda giderek artan bir öneme haizdir. Bireyler, sıkıntılı ve zorluk derecesi yüksek döngülerinden kurtulabilmek için tüm sistemde meydana gelebilecek bir değişime gereksinim duymaktadırlar. Terapistler, aile üyelerinin birbirlerine yardım edebilmeleri için yapıcı yollar bulmasına yardım ederler. Her bir üyenin sıkıntısı aile sistemi içinde değerlendirilir.

Aile ve çiftlerle olan çalışmaların uzun vadeli tesiri söz mevzusudur. Terapiye katılan bireyler, kendileri ve öteki aile üyeleri hakkında daha çok şey öğrenmektedirler. Bireylerin birbirleri ile kurmuş oldukları yakın ilişkiler desteklenmektedir. Problemlerle baş etme becerilerinin edinilmesi ile beraber, yalnız o anda yaşanmış olan durumlara çözüm üretilmesi değil, sonrasında da yaşanabilecek bazı zor durumlarla baş edilebilesi sağlanabilmektedir.

Aile ve Çift Terapisinden Kimler Yararlanabilir?

Bilhassa aile ve çift ilişkilerinde sorun yaşayan hepimiz bu terapi yönteminden yararlanabilir. Aile ve çift terapisinin oldukça geniş ve yaygın bir kullanım alanı vardır. Tüm psikiyatrik/ruhsal bozukluklarda, öteki yöntemlerle beraber kullanılabilir. Kullanım alanlarından bazıları aşağıdaki gibidir:

 • Çift ilişkileri
 • Evlilik problemleri
 • Boşanma
 • Çocuk, ergen ve erişkin ruh sağlığı
 • Çocuk ve gençlerde davranış bozukluğu ve okul problemleri
 • Yeme bozuklukları
 • Alkol ve madde kullanımı
 • Kronik fizyolojik rahatsızlıklarla
 • Yas, yitik ve travmalar
 • Duygusal istismar, dikkatsizlik ve sertlik
 • Aile yaşamında değişimler (iş değişikliği, taşınma vb.)
 • Anksiyete ve depresyonu da içeren duygusal bozukluklar
 • Ebeveynlik becerileri
 • Üvey bireyi bulunan aileler destek.
 • Psikoseksüel zorluklar
 • Evlat edinme, üvey ebeveyn/çocuk ilişkileri
 • Kendine zarar verici davranış
 • Travma sonrası ufaklıklara, gençlere ve yetişkinlere destek
 • Göç eden ailelere destek
 • İş stresi
 • Ekonomik problemler

Birçok durumda, öteki psikoterapi şekilleri ve kimi zaman de ilaçla tedavi yöntemi eşlik edebilmektedir.

Bazı durumlarda, aile ve çift terapisi yasal olarak önerilmektedir. Mesela aile mahkemelerinde boşanma vb. bazı davalarda ilkin aile/çift terapisi önerilmektedir.

Aile ve Çift Terapisi Iyi mi Yapılır?

Aile ve çift terapisi uygulamalarının değişik şekilleri vardır. Bazı uygulamalarda tüm aile üyeleri aynı seansta bir araya gelirken, ağırlıklı olarak terapist aile üyelerinden bir ya da ikisini yada çiftleri tek tek görebilir.

Bilhassa çocuk merkezli aile terapisi uygulamalarında, bazı durumlarda, evlatları öğretmenleri, okul rehberlik servisi ya da toplumsal hizmet uzmanları ile görüşmeler söz mevzusu olabilmektedir.

Aile ve çift terapisi, duruma nazaran değişebilmekle beraber, çoğu zaman 8–24 seans olarak yapılmaktadır. Seans süresi 50 dakikadır. Hastanelerde ya da hususi muayenehanelerde/merkezlerde yapılmaktadır. Her seansta aile üyelerinin tümü katılmamaktadır.  Gene bazı durumlarda, seansa iki terapist beraber katılabilirler.

Psikolog ve psikoloji nedir?

ptcN in Sağlık
  ·   3 min read

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir